Do czego służy inklinometr medyczny?

Duży goniometr jest przydatnym narzędziem stosowanym w medycynie do pomiaru zakresu ruchu w stawach. Dzięki skali od 0 do 360 stopni umożliwia precyzyjne określenie kątów. Jest to niezmiernie praktyczne urządzenie w ocenie i kontrolowaniu postępów rehabilitacji chorych. Goniometr stalowy jak jest zbudowany? Dzięki prostej strukturze, tani goniometr umożliwia precyzyjne pomiar kątów pomiędzy dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako element odniesienia, podczas gdy ramię ruchome jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala ulokowana na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, który pragniemy zmierzyć. Podczas robienia badań – inklinometr medyczny https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 kluczowe jest przestrzeganie pewnych wytycznych. Poniżej przedstawiam podstawowe kroki i zasady z użyciem goniometru:
1. Określenie pozycji składników w wybranym wzorze odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów należy ustalić pozycję badanej kończyny lub stawu. Przydatne jest, aby badany znajdował się w pozycji komfortowej, a badacz miał określony widok na teren, który będzie mierzony.
2. Wybór systemu odniesienia: Przydatne jest określenie układu odniesienia, w jakim będą prowadzone pomiary. Dotyczy toż również badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części oraz innych struktur anatomicznych, jakie potrafią mieć wykonywane pomiary.


3. Zrobienie testów w odpowiednim układzie odniesienia: Podczas pomiarów należy zachować spójność także stworzenie ich w konkretnym układzie odniesienia. W wypadku stawów dwu- i trzyosiowych istnieje konieczność ustalenia, w której płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma istotne znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Efekty zdobyte podczas testów w których goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Definicja obecnego systemu składa się z kluczowych liter określających płaszczyzny, w których badane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał duże zastosowanie nie tylko w branży medycznej, lecz również w operacjach społecznych i wojskowych. Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje na ten temat:
1. Wykorzystanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był wykorzystywany do określania kierunku i kątów w nawigacji, przeważnie na morzu. Pomagał marynarzom określić położenie statku względem innych obiektów lub kierunku w którym płynęli.
2. Wykorzystanie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł również zastosowanie w działaniach wojskowych. Był stosowany do określania zakresu i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr używano również jako środek sygnalizacyjny w wojsku także w sprawach cywilnych. Był stosowany do określania pozycji wroga oraz do przekazywania komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej wszechstronności także ofertom pomiarowym, goniometr stalowy był ważnym narzędziem w różnych dziedzinach, w tym również w dziedzinach związanych z zaufaniem oraz obronnością.